Miody odmianowe
Pyłek kwiatowy
Propolis
Pierzga

Matki pszczele
Odkłady
Pakiety

slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3
Pasieka z tradycjami

Trzuskowscy.
Rodzinna tradycja pszczelarska.


Przygoda z pszczelarstwem rozpoczęła się w naszej rodzinie w roku 1920 i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Pszczelarstwem zajmuje się już trzecie pokolenie. Początkowo w latach trzydziestych Jan Trzuskowski posiadał pasiekę 50 pni. W owych czasach była to duża pasieka.
Pszczelarstwem zaraził swego syna Stanisława Trzuskowskiego, który wciąż prowadzi dużą pasiekę wędrowną w gminie Widawa. I ja kontynuuję rodzinną tradycję. Jako młody chłopiec przyglądałem się pracy mego Ojca w pasiece. Tego samego uczę swoje dzieci, przekazując dalej wiedzę i doświadczenie, których próżno szukać w podręcznikach.

Obecnie prowadzę wraz z rodziną jedną z największych pasiek wędrownych w województwie łódzkim.

Tomasz Trzuskowski
logo Pasieka z tradycjami

Trzuskowscy

nasza pasieka

Pasieka z Tradycjami.

Dzięki gospodarce wędrownej możemy zaoferować
wiele odmian zdrowych i smacznych miodów
z pól i lasów.


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu naturalnych miodów pszczelich z czystych i pięknych terenów Parku Krajobrazowego Rzek Warty i Widawki oraz dorzecza rzeki Grabi. Transport uli z pszczołami na różne pożytki (obszary zbiorów nektaru kwiatowego przez pszczoły) to podstawowy element prowadzenia naszej pasieki.

Pasieka z Tradycjami stacjonuje obecnie na dziewiczych obszarach Parku Krajobrazowego Rzek Warty i Widawki oraz na terenach dorzecza Grabi. Tereny są nieskazitelnie czyste, pełne zarośli i pięknych, chronionych przed cywilizacją terenów, na których pszczoły czują się jak w raju.

Obszary, na których położona jest pasieka objęte są programem NATURA 2000.

natura 2000

nasza pasieka

nasza pasieka

© Pasieka z tradycjami, wszelkie prawa zastrzeżone.


Pasieka objęta jest dozorem powiatowego Lekarza Weterynarii, posiada identyfikacyjny numer weterynaryjny oraz pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią.