Miody odmianowe
Pyłek kwiatowy
Propolis
Pierzga

Matki pszczele
Odkłady
Pakiety

slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3

GALERIA


Pasieka z lotu ptakaPasieka z lotu ptaka Z wizytą w naszej pasiece Z wizytą w naszej pasiece Pracownia PszczelarskaPracownia Pszczelarska PASIEKAPASIEKA nasze logonasze logo

© Pasieka z tradycjami, wszelkie prawa zastrzeżone.


Pasieka objęta jest dozorem powiatowego Lekarza Weterynarii, posiada identyfikacyjny numer weterynaryjny oraz pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią.